Komunitou jsme jen s vámi

Podpořte nás

AMAZON SMILE

Prosíme podpořte naši školu tím, že budete nakupovat přes Amazon Smile. Klikněte na banner a pokračujte ve vašem plánovaném nákupu.

Děkujeme!

DOBROVOLNÍCI

Naše škola funguje na bázi dobrovolnictví a proto oceníme jakoukoli pomoc, ať již pravidelnou pomoc při vyučování, nebo občasnou či jednorázovou výpomoc při organizaci školních akcí (mikulášská besídka, oslava velikonoc, oslava dětského dne, apod.)

V případě zájmu se prosím obraťte na vedení školy – Gabi Thomas, Yvonu Kantorovou nebo Lucii Falla. Radi vám poskytneme bližsí informace.

SPONZORSKÉ DARY

Budeme vám vděčni za jakýkoli finanční příspěvek pro školu. Číslo účtu:

HSBC

CZECH SCHOOL BERKSHIRE

SORT CODE 40-38-04

ČÍSLO ÚČTU 14727568

SPONZOŘI: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

DAROVÁNÍ KNIH DO KNIHOVNY

Naše škola od roku 2018 provozuje českou dětskou knihovnu. V současné době má naše knihovna cca 200 titulů a průběžně se dale rozšiřuje. Ačkoli se pravidelně dokupují nové – právě vydané – tituly, budeme vděčni za jakékoli dary z řad rodičů i dalších dobrovolných přispěvatelů.