Co je dobré vědět

Užitečné informace

PRO RODIČE

školní směrnice: 


TERM DATES 2024/25 

CSB DATES 2024-25 Woodley CofE


OBČANSKÉ PRŮKAZY PRO DĚTI JIŽ OD NAROZENÍ

Věděli jste, že dítěti lze pořídit občanku /OP/ již od narození? Stojí 50 Kč a platí 5 let. Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a svůj OP. Pokud nemá dítě narozené v zahraničí svůj pas, budete potřebovat pro dítě i potvrzení o státním občanství, které stojí 100 Kč a je  platné jen na 1 rok. Toto potvrzení se vystavuje na krajském či městském úřadě. Fotí se přímo na pracovišti přes počítač. Od 15 let věku má občan povinnost mít OP, od tohoto věku je vydáván zdarma a jeho platnost je 10 let.

hody OP : 

1/ v případě ztráty nebo vypršení platnosti pasu nemusíte znovu žádat úřady o vystavení potvrzení o státním občanství, které stojí 100 Kč a platí pouze 1 rok, ale na základě platného OP vám vystaví pas jak v ČR, tak i na ambasádě. 

2/ po příjezdu do EU už můžete všude cestovat pouze na OP a nemusíte s sebou všude nosit pas. 

Nevýhody OP:

1/ OP se dá vyřídit pouze v ČR, nikoli na  ambasádě

2/ od 12 let berou dítěti i otisky prstů a ty jsou vedeny v ČR databazi. 

PRO UČITELE

Učební materiály

POMOC KRAJANŮM

Velvyslanectví České Republiky v Londýně

BREXIT
Konzulární a vízové informace
Brexit – Otázky a odpovědi
Gov.uk – Brexit

Propadá Vám v blízké době pas?
Zkontrolujte si ideálně teď hned, kdy vám končí platnost cestovního pasu. Pokud ho máte propadlý nebo v blízké době bude platnost končit, jednejte co nejdříve. Čekací doba na konzulátu je aktuálně velmi dlouhá. Nespoléhejte na to, že budete moci cestovat pouze na občanský průkaz.

KRAJANSKÉ ORGANIZCE

ANGLO-CZECHOSLOVAK TRUST
Dobročinná organizace, kulturní výměny mládeže, pořádání každoročního hudebního soutěžního festivalu.
Adresa: 23 Stonefield Road, London, N1 0HW
Eva K. Dix, dixeva@gmail.com, tel.: +44 (0) 20 782 190 25
Kontakt: Natasha Newton, tel.:  +44 (0) 780 851 9045

BRIDGWATER CZECH/SLOVAK FRIENDSHIP SOCIETY /BRIDGWATER INTERNATIONAL
Web: www.bridgwaterinternational.co.uk
Adresa: 5 Mary Stanley House, 10 Castle street, Bridgwater, TA63DB
Kontakt: Brian Smedley, tel.: +44 (0) 1278 256377, email:  brian.smedley@sedgemoor.gov.uk

BRITSKO-ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE /BRITISH CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION/ BCSA
Adresa: 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX
Kontakt: Růžena Holub, místopředsedkyně, tel.: +44 (0) 20 8902 0328, email: bcsa@bcsa.co.uk
Web: https://www.bcsa.co.uk/

COMPAS (COMMUNITY PARTNERSHIP GROUP)
Komunitní sdružení Čechů a Slováků v Peterborough, hrabství Cambridgeshire (východní Anglie), zaměřené na spolupráci komunitních center (výuka českého jazyka, taneční, hudební a malířské kroužky).
Adresa: 19 Fitzwilliam Street, Peterborough, PE1 2RU
Kontakt: Petr Torák, předseda, tel.: +44 (0) 7718062144, email: contact@compas.org.uk
Web: www.compas.org.uk

CZECH CLUB BIRMINGHAM CIC
Vzdělávací a kulturní aktivity pro českou komunitu v regionu West Midlands. Víkendová školka Klubíčko, víkendová škola Klubko, rodinné dny, dětská olympiáda, péče o uchování českých tradic.
Adresa: 244 Franklin Road, Birmingham, B30 2EJ
Kontakt: Veronika Máchalová, ředitelka. Email: info@czech-club.co.uk
Web: www.czech-club.co.uk
Od září 2019 plánované stěhování do Warwicku.

CZECH AND SLOVAK CLUB UK CIC
Organizování pravidelných setkávání rodin s dětmi a provoz víkendových škol jako doplňkového vzdělání pro děti s cílem naučit je/či udržet si český nebo slovenský jazyk a vytvořit u nich/zachovat jejich národní identitu. Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí se záměrem propagovat české a slovenské tradice a rozvíjet komunitní soudržnost a integraci.
Adresa: 17 Longleat Avenue, Attwood Green, Birmingham B15 2DF
Kontakt: Dana Klampárová, ředitelka, tel.: +44 (0)  75 8863 8844, email: diaklam@gmail.com
Web: http://www.slovak-club.co.uk/
Pobočka: Česká a slovenská školka v Oxfordu – vedoucí Lucie Forejtová, email: czskskolaoxford@gmail.com

CZECH LANGUAGE CLUB
Czech Language Club Ltd. je škola v Londýně věnující se výuce českého jazyka dětí ze smíšených rodin a dospělých studentů, kteří jsou často partnery Čechů žijících v UK, mají zájem o Českou republiku nebo mají přímo české kořeny. Klub se v současné době věnuje 80 studentům, z toho 30 je dětí. Klub organizuje pravidelné nedělní kroužky, které se zaměřují na výtvarné, hudební a sportovní aktivity.
Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP
Kontakt: Michaela Sanytrová, tel.: +44 (0) 07456 593962, email: info@czechlanguageclub.co.uk

CZECH SCHOOL AND COMMUNITY MANCHESTER
Charitable incorporated organisation poskytující sobotní výuku podle vlastního vzdělávacího programu, který byl schválem MŠMT ČR, pro české a česko-anglické bilingvní děti ve věku od 12 měsíců do 15 let, žijících v Manchesteru, Lancashire, Cheshire nebo Merseyside. Nabízí také výuku českého jazyka pro dospělé a organizuje řadu společenských, rekreačních a kulturních akcí pro místní českou a slovenskou komunitu a propaguje český jazyk, tradice a umění.
www.czechschoolmanchester.org

Adresa: c/o St Bede’s College, Alexandra Road South, Manchester M16 8HX
Email: enquiries@czechschoolmanchester.org,
Kontakt na ředitelku: Pavla Matásková, email: pavla@czechschoolmanchester.org, tel.: +44 (0) 7941617135

CZECH SCHOOL SCOTLAND CIC
Vyučování českého jazyka pro téměř 60 dětí od 6 let, školka pro děti od 3,5 roku. Udržování národních tradic a svátků, volnočasové aktivity pro děti, rodiče a přátele školy, dětský klub pro rodiče s dětmi do 3,5 let.
www.skotsko.co.uk

Adresa: 28 Glendevon Place, Edinburgh, EH12 5UL
Email: czechschoolscotland@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/czechschoolscotlandcic
Tel. kontakty: Veronika Macleod +44 (0) 7517166533; Radka Petersen +44 (0) 7731807010

COMENIUS SCHOOL IN THE UNITED KINGDOM CIC
Comenius School UK je krajanská organizace provozující České Centrum v Leeds, české školy v Leeds a okolí. Naše školská zařízení jsou registrována při Leeds City Council.
Kromě výuky českého jazyka, historie, zeměpisu a výtvarné výchovy organizujeme i kulturní a společenské akce v regionu a to prostřednictví českého centra v Leeds, které jsme za tímto účelem založili. Naší partnerskou organizací je Pedagogická Fakulta
UJEP, která k nám vysílá své studenty a absolventy na praktické stáže.
Web: www.comenius.one
Kontakt: Tomáš Kostečka, předseda, tel.:: +44 (0) 7446191152, email: tom.kostecka@comenius.one

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SHEFFIELDU / SHEFFIELD CZECH AND SLOVAK SOCIETY
www.csssheffield.org.uk
www.facebook.com/groups/czechslovaksocietysheffield

Adresa: SLC, 1 Upper Hanover Street, Sheffield S3 7 RA
Kontakt: Prof. Neil Bermel, předseda, tel.: +44 (0)114 222 7405, email: csssheffield@gmail.com

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SURREY / THE CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN SURREY
Pod záštitou ČSS v Surrey byl v roce 2014 založen klub Mateřídouška, který se zaměřuje na rozvoj českého jazyka, jeho aktivní používaní a rozšíření slovní zásoby, ale i také na poznávání a udržení české kultury a národních tradic. V současné době výuka probíhá jednou měsíčně v neděli pro děti od 3-11 let. Během školního roku organizujeme společenské akce pro celou rodinu. Spolek je registrován u Voluntary Action Mid Surrey – vamidsurrey.org
Adresa: Reed’s School, Sandy Lane, Cobham, KT11 2ES
Kontakt: Lukáš Pytel, tel.: +44(0) 7976 159165, cs.materidouska@gmail.com
Členové vedení: Blanka Růžičková, tel.: +44(0) 7990 775676, Monika Heritage, Kateřina Turitto

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN / CZECH SCHOOL WITHOUT BORDERS  LONDON
Česká škola bez hranic je nestátní nezisková organizace, která poskytuje výuku českého jazyka a českých reálií pro děti žijící za hranicemi České republiky. Doplňuje tak základní školní docházku, kterou děti českého původu absolvují v britských školách. Vyučuje děti už od dvou let ve dvou předškolních skupinách (Kids´Art Club). Školní sekce (Czech School) začíná nultým ročníkem pro děti od pěti let a pokračuje až do deváté třídy. Výuka probíhá podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro obory Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět. Po každém pololetí žáci obdrží osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. Česká škola má status poskytovatele vzdělávání v zahraničí, s nímž je uzavřena smlouva o zajištění vzdělávání občanům České republiky v zahraničí v období plnění povinné školní docházky.
Adresa: 26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Kontakt: Ivona Klemensová, tel. +44 (0) 7432613019, email: info@czechschool.org.uk
Web: www.czechschool.org.uk

Czech and Slovak CIC OKÉNKO
Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození do 14 let), setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.)
Adresa: Dunraven Primary School, Mount Nod Road, London SW16 2LG
Kontakt: Jana Nahodilová, předsedkyně, tel.: +44 (0) 7960018346, email: info@okenko.uk
Web: http://www.okenko.uk/

ČESKOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ SPOLEČNOST VE VELKÉ BRITÁNII / CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN
Publikační činnost: čtvrtletník
Czechout (informace pro členy), monografie, schůze 4x ročně v Czech and
Slovak National Club, 74 West End Lane, West Hampstead, London NW 6.
Kontakt: Peter Williams, tajemník, email: rozpocet@yahoo.co.uk
Web: www.cpsgb.org.uk

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ (ČSOL) / ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK  LEGIONARIES
Kontakt: John Kolbert, tajemník, tel.: +44 (0)1782 635537, +44 (0) 7535 408452, email: j.m.kolbert@keele.ac.uk 

DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST / DVOŘÁK SOCIETY FOR CZECH AND SLOVAK MUSIC
Adresa: 21 Clissold Court, Greenway Close, London N4 2EZ
Kontakt: David Roberts, předseda, tel.: +44 (0) 1782 631274, email: secretary@dvorak-society.org
Gordon Watts, hospodář, tel.:  +44 (0) 2392 594538, email: treasurer@dvorak-society.org
Web: www.dvorak-society.org

FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATES Ltd.
Kontakt: Tom Dolezal, tel.: +44 (0) 795 002 6013, email: daj.mipivo@fcafa.co.uk
Web: https://fcafa.wordpress.com/

THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE
Dobročinná organizace, která podporuje zachování historického dědictví v České republice.
Adresa:12 Oakley Road, Chinnor, Oxon , OX39 4HB
Kontakt: Jana Sommerlad, tel.: +44 (0) 20 7607 1000, +44 7789 003547, email: janasommerlad@hotmail.com
Peter Jamieson, tel.: +44 (0) 20 8348 2662, +44 (0) 7903 076183, email: jamieson42@waitrose.com
Web: www.czechfriends.net

MEMORIAL ASSOCIATION OF FREE CZECHOSLOVAK VETERANS
Kontakt: Gerry Manolas, tel.: +44 (0) 7711 612996, +44 (0) 1276 510653, email: gerry.manolas@ntlworld.com
Web: https://www.mafcsv.co.uk/

 MEMORIAL FOUNTAIN LEAMINGTON SPA ASSOCIATION
Udržování památníku – fontány ve tvaru padáku, který připomíná hrdinné československé výsadkáře, kteří v r. 1942 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha (Operace Anthropoid). Památník se nachází v parku lázeňského městečka Leamington Spa, kde se každý rok v červnu koná vzpomínkový ceremoniál pro veřejnost.
Kontakt: Georgina Pavel, tel.: 01926 339851, georgina.pavel@gmail.com

MEMORIAL SCROLLS TRUST
Fond Memorial Scrolls Trust rozdělil 1400 svitků Tóry z celkem 1564 svitků po válce zachráněných v Praze do komunit a organizací po celém světě, včetně Londýna. Mezinárodně uznávané Czech Memorial Scrolls Museum představuje jednu z největších sbírek více než 130 svitků Tóry a 400 povijanů. Prostřednictvím svitků chce mít na paměti evropský židovský život před holocaustem, stejně jako jeho tragické zničení, vyzývat ty, kteří se svitky interagují čelit předsudkům a nenávisti, a inspirovat je k činnosti přikloněním se k jejich židovským životům a vytvářením mostů mezi komunitami.
MEMORIAL SCROLLS TRUST, Kent House, Rutland Gardens, London SW7 1BX  United Kingdom
Tel: 0044 (0) 207 584 3741
Email:  info@memorialscrollstrust.org
Web: http://www.memorialscrollstrust.org/

NADACE EMY DESTINNOVÉ / EMMY DESTINN FOUNDATION
Cílem Nadace je podporovat mladé operní pěvce v začátcích jejich kariéry a souběžně pečovat o odkaz největší české operní pěvkyně. Mezinárodní soutěž pro mladé pěvce  – The Emmy Destinn Young Singers Awards byla založena v roce 2000 v Londýně a
koná se každé dva roky.
Adresa: LOE House, 159 Broadhurst Gardens, London, NW6 3AU
Kontakt: tel.: +44 (0) 779484075, email: edf@destinn.cominfo@destinn.com
Web: www.destinn.com

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) – BRITSKÁ POBOČKA / CZECHOSLOVAK SOCIETY OF ARTS & SCIENCES – BRITISH CHAPTER
Kontakt: Zuzana Slobodová, předsedkyně, tel.: +44 (0) 207 724 4675, email: zslobodova@yahoo.com
Věra Vavrečková, předsedkyně, tel.: +44 (0) 1268 692 280, milanvav@yahoo.com
Web: www.svu2000.org/london

STONOŽKA BRISTOL
Stonožka je nezisková organizace, která kromě pravidelných setkání pro rodiče s dětmi a sobotní školy/školky pořádá kulturní akce jako např. Mikuláš, Veselé Velikonoce, Dětský karneval, Drakiáda apod., a zároveň se aktivně účastní komunitních akcí a projektů v Bristolu.
Kontakt: stonozka@yahoo.co.uk, Veronika Dvořáčková, ředitelka: 07873940141
Web: https://cscsbristol.co.uk/
Facebooková stránka: https://www.facebook.com/CSCSBristolCIC

VELEHRAD LONDON
České a slovenské kulturní, vzdělávací, společenské a pastorační středisko. Správcem Velehradu je nezisková charitativní organizace Velehrad London.
Adresa: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP
Kontakt: Ludmila Stáně, tajemnice, tel.: +44 (0) 1689 811437, +44 (0) 7500 804510, email: ludmila@velehrad.org.uk
Web: www.velehard.org.uk

ŠVÝCARSKO – PARTNERSKÁ ŠKOLA
Český klub Zürich
Adresa:
Český klub Zürich
Förliweidstrasse 64
8134 Adliswil
Švýcarsko
Telefon: +41 77 463 75 91 (Alena Pajasová)
E-mail: info@ceskyklub.ch