Základní informace

Jak a kdy jsme vznikli

JAK A KDY JSME VZNIKLI

Od roku 2011 jsme jako skupina česko-slovenských rodičů vedli v Bracknellu komunitní spolek pod názvem “Českoslováčík”.  Jednalo se o pravidelné měsíční setkání pro rodiny s dětmi. Během našich setkání si děti pohrály, zazpívaly česko-slovenské písničky a navázaly kamarádství s dětmi ze stejného kulturního a jazykového prostředí. Rodiče zase dostali příležitost si popovídat se svými krajany. Během průběhu roku jsme take pořádali doplňkové kulturní akce. Naše členská základna se postupem času rapidně rozrůstala.  Naše vlastní děti pomalu odrůstaly dětským říkankám a postupně začaly plnit anglickou školní docházku, která ve Velké Británii začíná od 4 let. Během prvních pár měsíců, kdy naše děti začaly pobývat většinu dne v anglickém školním prostředí, jsme rychle pochopily, že jestliže cheme, aby si naše děti češtinu nejen udržely, ale take se v ní zdokonalily a čeština jim zůstala blízká a přirozená, musíme je v tom více podpořit.  A tak jsme sebraly všechnu odvahu a energii, a rozhodly se přetvořit sen o české škole  ve skutečnost.  Pár měsíců nám zabralo sbírání informací, hledání vhodných prostorů a plánování všeho možného i nemožného, cesta to byla trnitá, ale 23.10.2015 jsme slavnostně podepsaly právní stanovy a oficiálně založily CZECH SCHOOL BERKSHIRE.  Své dveře škola poprvé otevřela studentům dne 24.01.2016. Během prvního zápisu se do naší školy přihlásilo 76 dětských studentů.

PRÁVNÍ FORMA

CZECH SCHOOL BERKSHIRE je registrovaná charitativní organizace – Charitable Incorporated Organisation (CIO). Náš status registrované charity byl schválen Charitativní Komisí Velké Británie a do registru charitativních organizací zapsán dne 27.06.2016.