Pro koho je škola určena a co je našim cílem

O nás

 
 
O VÝUCE V NAŠÍ ŠKOLE
Výuka v naší škole  probíhá v prezenční (a vybrané lekce i v online) formě.
V případě zájmu o umístění dítěte (případně o lekce pro dospělé) kontaktujte prosím vedení školy na emailu:
czechschoolberkshire@gmail.com
Děkujeme!

Pevně věříme, že s výukou mateřského jazyka se má začít už od narození, a proto se naše škola zaměřuje na děti již od narození až do 15 let věku.  Naše vyučovací třídy češtiny se věkově přizpůsobují věkové kategorii povinné školní docházky ve Velké Británii, tedy začínají počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší čtvrtý rok věku. Pro ty nejmenší – od narození až do 4 let probíhá ve stejnou dobu jako vyučovací třídy, česko-slovenská předškolní hrací skupinka, které se mohou zůčastnit se svými rodiči.  Vyučovací třídy češtiny jsou určeny pro děti od 4 do 15 let

CO JE NAŠÍM CÍLEM

Hlavním cílem naší školy je harmonicky rozvíjet řečové dovednosti dětí, a to v mluvené i písemné podobě češtiny. Všichni si zajisté uvědomujeme, že nejdůležitější roli v předávání mateřského jazyka má rodič/rodiče. Prostřednictvím naší školy bychom rádi dětem a jejich rodičům v této nelehké úloze pomohli, a podpořili je ve chvílích, kdy čelí úskalím dvojjazyčnosti.   Rádi bychom dětem poskytli srovnatelné znalosti české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin českých zemí, zeměpisu České republiky a národních symbolů jako mají jejich vrstevníci vyrůstající ve vlasti. Naše škola usiluje o uchování pocitu příslušnosti k českému národu a zajištění vzdělání v oblastech, které školy v UK nemohou poskytnout.  Věříme, že pravidelná návštěva českého kolektivu děti povede k uvědomění si určité výjimečnosti, že oproti svým vrstevníkům ve svém anglickém prostředí patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné společnosti a budou na to hrdé. Uvědomujeme si, že tento pocit přináležitosti  bude  velmi důležitý  pro jejich další vztah k České republice, k českým kořenům, kultuře a historii.  Náš vzdělávací program se zaměřuje na český jazyk a komunikaci v českém jazyce. Do výuky jsou zařazovány prvky z prvouky, dějepisu, výchovy k občanství a zeměpisu ČR. Dětem se také snažíme předávat naše národní tradice prostřednictvím různých kulturních doprovodných akcí pořádaných v průběhu roku.