PRO KOHO JE ŠKOLA URČENA A CO JE NAŠÍM CÍLEM

O NÁS

Pevně věříme, že s výukou mateřského jazyka se má začít už od narození, a proto se naše škola zaměřuje na děti již od narození až do 15 let věku.  Naše vyučovací třídy češtiny se věkově přizpůsobují věkové kategorii povinné školní docházky ve Velké Británii, tedy začínají počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší čtvrtý rok věku. Pro ty nejmenší – od narození až do 4 let probíhá ve stejnou dobu jako vyučovací třídy, česko-slovenská předškolní hrací skupinka, které se mohou zůčastnit se svými rodiči.  Vyučovací třídy češtiny jsou určeny pro děti od 4 do 15 let

CO JE NAŠÍM CÍLEM

Hlavním cílem naší školy je harmonicky rozvíjet řečové dovednosti dětí, a to v mluvené i písemné podobě češtiny. Všichni si zajisté uvědomujeme, že nejdůležitější roli v předávání mateřského jazyka má rodič/rodiče. Prostřednictvím naší školy bychom rádi dětem a jejich rodičům v této nelehké úloze pomohli, a podpořili je ve chvílích, kdy čelí úskalím dvojjazyčnosti.   Rádi bychom dětem poskytli srovnatelné znalosti české kultury, zvláště literatury, struktury českého jazyka, dějin českých zemí, zeměpisu České republiky a národních symbolů jako mají jejich vrstevníci vyrůstající ve vlasti. Naše škola usiluje o uchování pocitu příslušnosti k českému národu a zajištění vzdělání v oblastech, které školy v UK nemohou poskytnout.  Věříme, že pravidelná návštěva českého kolektivu děti povede k uvědomění si určité výjimečnosti, že oproti svým vrstevníkům ve svém anglickém prostředí patří navíc do jazykově a tím i kulturně odlišné společnosti a budou na to hrdé. Uvědomujeme si, že tento pocit přináležitosti  bude  velmi důležitý  pro jejich další vztah k České republice, k českým kořenům, kultuře a historii.  Náš vzdělávací program se zaměřuje na český jazyk a komunikaci v českém jazyce. Do výuky jsou zařazovány prvky z prvouky, dějepisu, výchovy k občanství a zeměpisu ČR. Dětem se také snažíme předávat naše národní tradice prostřednictvím různých kulturních doprovodných akcí pořádaných v průběhu roku.  

JAK A KDY JSME VZNIKLI

Od roku 2011 jsme jako skupina česko-slovenských rodičů vedli v Bracknellu komunitní spolek pod názvem “Českoslováčík”.  Jednalo se o pravidelné měsíční setkání pro rodiny s dětmi. Během našich setkání si děti pohrály, zazpívaly česko-slovenské písničky a navázaly kamarádství s dětmi ze stejného kulturního a jazykového prostředí. Rodiče zase dostali příležitost si popovídat se svými krajany. Během průběhu roku jsme take pořádali doplňkové kulturní akce. Naše členská základna se postupem času rapidně rozrůstala.  Naše vlastní děti pomalu odrůstaly dětským říkankám a postupně začaly plnit anglickou školní docházku, která ve Velké Británii začíná od 4 let. Během prvních pár měsíců, kdy naše děti začaly pobývat většinu dne v anglickém školním prostředí, jsme rychle pochopily, že jestliže cheme, aby si naše děti češtinu nejen udržely, ale take se v ní zdokonalily a čeština jim zůstala blízká a přirozená, musíme je v tom více podpořit.  A tak jsme sebraly všechnu odvahu a energii, a rozhodly se přetvořit sen o české škole  ve skutečnost.  Pár měsíců nám zabralo sbírání informací, hledání vhodných prostorů a plánování všeho možného i nemožného, cesta to byla trnitá, ale 23.10.2015 jsme slavnostně podepsaly právní stanovy a oficiálně založily CZECH SCHOOL BERKSHIRE.  Své dveře škola poprvé otevřela studentům dne 24.01.2016. Během prvního zápisu se do naší školy přihlásilo 76 dětských studentů.

PRÁVNÍ FORMA

CZECH SCHOOL BERKSHIRE je registrovaná charitativní organizace – Charitable Incorporated Organisation (CIO). Náš status registrované charity byl schválen Charitativní Komisí Velké Británie a do registru charitativních organizací zapsán dne 27.06.2016.

NÁŠ TÝM

SPRÁVNÍ RADA

 • Gabriela Thomas – zakladatelka, předsedkyně a člen správní rady
 • Lucie Falla – sekretářka, člen Správní rady, učitelka
 • Magdalena Srbková – pokladník a člen Správní rady
 • Petra Woodward – člen Správní rady
 • Jiřina Hajrizi – zakladatelka

ŘEDITELKA – Yvona Kantorová

HR – Zdenka Svobodová

UČITELÉ

 • Třída Včelek – Kateřina Chiriseri
 • Třída Žabek – Jana Pejic
 • Třída Berušek – Jana Whittock
 • Třída Myšek – Lucie Falla
 • Třída Sov – Jana Samuelson
 • Třída Tygrů – Vanda Pickett

DOBROVOLNÍCI/ASISTENTI  

 • Třída Včelek – Kamila Morley, Monika Tesarova
 • Třída Žabek – Barbora Cruickshank, Edita Jancova
 • Třída Berušek – Eva Chaundy, Andrea Krobova
 • Třída Myšek – Eva Butcher, Jana Hunt
 • Třída Sov – Tereza King, Lukas Kraus
 • Třída Tygrů – Marta George

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CSB structure_09.09.19

KDE SE ŠKOLA KONÁ

Škola se koná v prostorách The Oakwood Centre, Headley Road, Woodley, Reading RG5 4JZ http://www.theoakwoodcentre.com/default.aspx

Playgroup se koná v prostorách Coronation Hall, Woodley.

PARKOVÁNÍ

ŠKOLA – Bezplatné parkoviště je k dispozici přímo naproti Oakwood Centre u supermarketu Lidl 6 Headley Rd, Woodley, Reading RG5 4JA. Toto parkoviště je zdarma pouze v neděli.

PLAYGROUP – Účastníci playgroup mohou parkovat zdarma přímo před Coronation Hall, Headley Road, Woodley, Reading, RG5 4JZ. V případě, že je parkoviště před Coronation Hall plné využijte parkoviště u Lidlu.

ČEŠTINA PRO DOSPĚLÉ – parkoviště u Woodford Park Leisure Centre, Haddon Dr, Woodley, Reading RG5 4LY (cca 2 minuty přes park od budovy Oakwood Centra nebo Coronation Hall.

DATUMY KONÁNÍ ŠKOLY A PLAYGROUP

Škola se koná vždy v následující neděle, v čase od 10.30 do 12.30

Podzimni Term (7 týdnů)

8th & 22nd September 2019

6th& 20th October 2019           (half term 26/10-2/11)

17th& 24th November 2019     (11th Remembrance Sunday)

15th December 2019

SATURDAY 30thNov 2019 – St. Nicolas Party (Loddon Hall booked)

Jarní Term (6 týdnů)

12th& 19th January 2020

2nd& 9th February 2020           (half term 15-23/2/2020)

1st& 29th March 2020             (22nd Mothering Sunday) 

Letní Term (6 týdnů)

26th April 2020                                     (velikonoční prázdniny 4-19/4/2020)

10th& 17th May 2020                           (23/5-1/6/2020)

14th (theatre) & 28th June 2020           (21st Father’s Day)

12th July 2020

 

Sunday7TH June 2020 – CHILDREN’S DAY

3-5th July 2020 – CAMPING

PŘIPRAVUJEME

ROČNÍ PLÁN AKCÍ: 

 • SUNDAY 3rd November 2019 – VIOLA Theatre (1x dětské představení & 1x představení pro dospělé)
 • SATURDAY 30th Nov 2019 – St. Nicolas Party
 • SUNDAY 7TH June 2020 – CHILDREN’S DAY
 • WEEKEND 3-5th July 2020 – CZECH & SLOVAK CAMPING